KOVÁČOVÁ OKOLIE


Holidaypark - termálne kúpalisko

 • Prostredie

 •  
 • V Kováčovej získate viac ako očakávate. Liečivá termálna voda, krásne podhorské prostredie dáva tie najlepšie predpoklady pre oddych a regeneráciu. Zoskupenie jednotlivých bazénov umožňuje rodinné návštevy, kde si každý člen rodiny nájde tú správnu vodnú plochu alebo vodnú atrakciu.
 •  
 • Bazény

 •  
 • K dispozícií je veľký plavecký bazén umožňujúci športové vyžitie počas horúcich letných dní. Veľkej obľube sa teší rekreačný bazén, ktorý je určený pre vodné hry a zábavu. Súčasťou rekreačného bazéna je aj bezplatný 100 metrový tobogán. Pre najmenších je určený detský bazén, kde rodičia ani na chvíľu nestratia svoje ratolesti z dohľadu.
 •  
 • www.holidaypark.sk
 

Letné kúpalisko Neresnica

 • Otvorené:

 • pondelok - nedeľa 9:00 - 18:00
 • K dispozícii:

 • sprcha
 • úschovňa cenných predmetov
 • šatňa
 • požičovňa športových potrieb
 • bufet
 • reštaurácia
 • tobogan
 • ihrisko na volejbal
 • detské ihrisko
 

Kúpele Sliač

 • medicína, garancia, odbornosť, kvalita služieb, kúpeľné parky a nespútané lesoparky...

 • Hviezdne nebo, čerstvý vzduch, vôňa zeme, machu a lesa... lenže za romantickou predstavou pekného víkendu v kúpeľoch sa ukrýva aj samotná zdravotná prevencia, starostlivosť o seba samého.
 • Kúpele Sliač sú aristokrat, ale z budúcnosti. Príjemné hotelové izby, prekrásne kúpeľné parky, výraz tváre šarmantného elegána, vietor vo vlasoch, skutočne romantické chvíle, to je kúpeľný hotel Palace... hotel s myšlienkou.
 • Minimálna dĺžka pobytu 3 dni | 2 prenocovania
  (piatok – sobota – nedeľa)
 • www.spa-sliac.sk/
 

KULTÚRA A ZAUJÍMAVOSTI

kam za kultúrou a historickými pamiatkami


 • Zámocké hry zvolenské

 •  
 • konajú sa vždy v lete na nádvorí Zvolenského zámku za účasti popredných domácich a zahraničných činoherných a operných scén a sólistov
 •  
 • Akademický Zvolen

 •  
 • letná súťažná prehliadka študentských folklórnych súborov z domova i zo zahraničia
 •  
 • Folklórne ľudové slávnosti pod Poľanou

 •  
 • každoročná júlová prehliadka domácich i zahraničných folklórnych ľudových súborov v amfiteátri v Detve
 •  
 • www.zvolen.sk
 •  
 • www.pamiatky.net
 

REŠTAURAČNÉ ZARIADENIA

kam za dobrým jedlom a za zábavou


 • Reštaurácia STRÁŽE NAD ZVOLENOM

 •  
 • Reštaurácia už podľa svojho názvu "STRÁŽ" sa čnie nad mestom Zvolen v historickej budove z 18. storočia. Je v blízkosti rýchlostnej komunikácie R1 Bratislava - Banská Bystrica. Vedľa reštaurácie je veľké parkovisko nielen pre osobné automobily, ale aj pre autobusy, či nákladné autá.
 • V ponuke má široký výber jedál tradičnej slovenskej kuchyne, ale aj jedlá z diviny. Zariadenie je často využívané na organizovanie rôznych spoločenských a firemných podujatí. Súčasťou zariadenia je aj penzión, ktorého ubytovacia časť má kapacitu 20 osôb v 8 izbách.
 •  
 • www.straz.obedovat.sk/
 •  
 • Ďalšie možnosti:
 •  
 • www.kamnapivo.sk
 

CESTOVNÉ SPOJENIA

 • Doprava autobusom:

 • Zo Zvolena - autobus. stanica, prímestský spoj Zvolen-Kováčová, zastávka Kováčová Obecný úrad (1. zastávka v obci)
 • Umiestnenie:

 • 19 km od Banskej Bystrice
 • 35 km od Donovalov
 • 25 km od Kremnice
 • 30 km od Banskej Štiavnice
 • 5 km od Zvolena
 • 1,5 km od Salaša
 

RYBÁRČENIE

 • Revír Kováčovský rybník

 •  
 • Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová.
 •  
 • reviry.choma.sk
 

LYŽOVANIE

 

TURISTIKA

v Kremnických vrchoch


 • Na ochranu prírodných hodnôt boli Kremnické vrchy zaradené medzi biocentrá nadregionálneho významu a uvažovalo sa so zriadením CHKO Kremnické vrchy. Geologické zloženie predstavuje súbor sopečných hornín zastúpených najmä andezitmi, ryolitmi, sopečnými brekciami a tufmi. V minulosti tu boli významné ložiská zlata. Povrch je rozčlenený do sústavy chrbtov a rázsoch striedajúcich sa s hlbokými dolinami. Časté sú bralnaté tvary a kamenné moria. Priamo v mikroregióne sa nachádzajú tieto chránené územia:
 • Kremnický štós – prírodná rezervácia, nachádza sa nad mestom Kremnica, na západnom svahu Kremnického štítu (1008 m n.m.) vo výškovom rozpätí 750 – 920 m. Postupným zvetrávaním lávových prúdov a pyroklastík vonkajšími a vnútornými podmienkami tohto deštrukčného procesu sa vytvorila morfologicky hodnotná scenéria skupín skalných útvarov – stien, rebier, veží a mohutných skalných sutín. Cenné sú sukcesné štádiá machorastov a lišajníkov na skalnatom substráte.
 • Ihráčske kamenné more – prírodná pamiatka, nachádza sa na južnom okraji obce Ihráč. Je to významná geologicko-geomorfologická lokalita. Predmetom ochrany je rozpadajúci sa sopúch, relikt prírodného kanála lávy. Jeho rozpadom vznikla sústava kamenných brál. Ich zvetrávaním vzniknutá sutina vytvorila na úpätí kamenné more.
 • Jastrabská skala – prírodná pamiatka, má výmeru 8,46 ha a leží JV od obce Bartošova Lehôtka. Ide o dominantný vrchol zo západnej strany charakterizovaný zvislou kamennou stenou, ktorá na úpätí prechádza do sutín. Stavbou dokumentuje sukcesiu tvorby vulkanických komplexov. Dominantnou horninou sú ryolity a ich pyroklastiká sarmatského veku. Väčšina plochy je zalesnená, prevažuje buk (90%) nad dubom (10%).
 • Bujačia lúka – prírodná rezervácia, nachádza sa na JV okraji intravilánu mesta Kremnica, po pravej strane štátnej cesty vedúcej na Skalku. Ide o chránené územie, kde dôvodom ochrany je koncentrovaný výskyt chráneného a ohrozeného druhu flóry Slovenska – šafránu dvojfarebného (Crocus discolor) na JZ fytogeografickej línii rozšírenia v pomerne malej nadmorskej výške – 630 m. Bujačia lúka je typická podhorská ovsíková kosná lúka, kde okrem šafránu sú prítomné i ďalšie chránené a ohrozené druhy.
 • Vejmutovkový porast – chránený areál, bol vyhlásený v roku 1981 na rozlohe 4,62 ha v k.ú. Kremnica, ale v roku 2002 bola ochrana podľa zákona o ochrane prírody zrušená. V súčasnosti je ochrana zabezpečená podľa lesného zákona. Predmetom ochrany bol jeden z najstarších umelo založených porastov borovice hladkej (Pinus strobus) na Slovensku slúžiaci na sledovanie rastu pôvodom severoamerickej dreviny v našich podmienkach. O rozšírenie tejto borovice v európskych štátoch sa pričinil anglický lord Weymouth. Od roku 1987 je pozorované postupné odumieranie jedincov tejto borovice, čo sa pripisuje účinkom extrémneho sucha s následným napadnutím hmyzími škodcami.
 •  
 •  
 
 •  

GEOGRAFICKÝ STRED EURÓPY

 • Už v starých spisoch, ktoré rozprávajú o histórii obce Kremnické Bane, sa dozvedáme, že samotný kostol bol vybudovaný na geografickom strede Európy.
 •  
 • Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce a zďaleka na ňu upozorňuje dominanta - akoby osamelo stojaci Kostol sv. Jána Krstiteľa obkolesený obranným múrom. Z vonkajšej strany ohrady na jej južnej strane je umiestnený balvan s pamätnou tabuľou, ktorá oboznamuje o geografickom význame tohto miesta. Tiež tu nájdeme základný kameň Slovenskej štátnosti, ktorý bol v Kremnických Baniach položený pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky.
 •  
 • Samotný gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa z r. 1300 je významnou sakrálnou pamiatkou, ktorú majú v správe miestni kapucíni. Začiatky výstavby spadajú už do 13. stor., na jeho mieste pôvodne stála nemecká románska kaplnka. Kostolík je národnou kultúrnou pamiatkou. Hneď vedľa neho je postavený nový kláštor.
 

 • ZVOLEN
 • Zvolen je okresné mesto a zároveň dopravný uzol stredného Slovenska. Mestské privilégiá mu v roku 1244 udelil uhorský kráľ Belo IV. Dominantou mesta je zámok, ktorý dal v 14. storočí vybudovať uhorský kráľ Ľudovít I. ako svoje poľovnícke sídlo. Z barokových úprav na zámku je zaujímavá najmä Kráľovská sieň, ktorá dostala začiatkom 18. storočia kazetový strop. V Jeho 78 poliach sú umiestnené portréty rímskych a habsburských cisárov. Dnes tu sídli pobočka Slovenskej národnej galérie s expozíciami starého mesta.
 • Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského a jeho činohra sídli na Námestí SNP v budove so secesnou fasádou s vytesaným kamenným znakom mesta Zvolen.
 • Vlastivedné múzeum Zvolen so svojimi archeologickými expozíciami, historickým nábytkom, hodinami, sklom, porcelánom a ľudovým odevom neustále priťahuje pozornosť aj počas príležitosných krátkodobých tématických výstav.
 • PUSTÝ HRAD
 • Ruiny hradu z 13. storočia sa rozprestierajú na kopci oproti železničnej stanici vo Zvolene. Archeologické a rekonštrukčné práce v týchto miestach dokumentujú úžasnú rozlohu tohto mohutného stredovekého sídla (7,6 ha).
 • BOROVÁ HORA
 • Severná časť mesta medzi Zvolenom a Sliačom, kde takmer 45 ha plochy zaberá Arborétum Technickej univerzity vo Zvolene. Pestujú sa tu mnohé druhy domácich a cudzokrajných stromov a kríkov. Známe je najmä svojimi ružami (až 1200 druhov) a neveľkým kaktusáriom pri vchode.
 • KOVÁČOVÁ
 • Kováčová – prírodné liečivé kúpele zamerané na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva a chorôb nervového pôvodu (stavy po úrazoch, zlomeninách a ortopedických operáciách, nezápalové ochorenia kĺbov a chrbtice). Výdatný minerálny prameň s teplotou vody 47,7 °C.
 • BANSKÁ BYSTRICA
 • Táto súčasná metropola stredného Slovenska bola založená v roku 1255 ako starobylé banské mesto. Historické jadro mesta je pamiatkovou rezerváciou. Nachádza sa tu Pamätník – Múzeum Slovenského národného povstania, Stredoslovenské múzeum, Literárne a hudobné múzeum, Štátna opera, Bábkové divadlo, Hvezdáreň na Vartovke a mnohé galérie umenia.
 • HARMANEC
 • Kvapľová jaskyňa Izbica s dĺžkou chodieb 720 metrov patrí medzi obľúbené výletné ciele mnohých turistov.
 • HRONSEK
 • Malá obec neďaleko Sliača s jedinečným artikulárnym kostolom z roku 1725 a drevenou zvonicou. Kostol je postavený v škandinávskom štýle v tvare kríža, bez veže. Je celý z dreva, bez použitia jediného klinca, s kapacitou 1100 miest na sedenie. Celý objekt musel byť postavený v priebehu jedného roka.
 • BANSKÁ ŠTIAVNICA
 • Starobylé banské mesto európskeho významu (založené pred rokom 1238) vďaka bohatým zásobám zlata a striebra. Bola sídlom Baníckej školy v Európe (1735) a prvej Banskej akadémie vo svete (1762). Patrí medzi mestské pamiatkové rezervácie a od roku 1993 je zapísaná v Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi pozoruhodnosti patrí namjä Mestský hrad (Starý zámok), Nový zámok (expozícia protitureckých bojov na Slovensku), Banské múzeum v prírode (Skanzen) s expozíciou banskej techniky, a Galéria Jozefa Kollára. Prekrásne okolie, dotvorené Štiavnickými vrchmi s dominujúcim vrchom Sitno (1009 m), dopĺňajú jazerá, ktoré sú pozostatkom dômyselného vodohospodárskeho systému (Počúvadlo, Richňava, Klinger, Kolpachy, atď.).
 • ANTOL
 • Obec Antol sa nachádza v blízkosti Banskej Štiavnice. Známa je predovšetkým svojim prekrásnym barokovo-klasicistickým kaštieľom s kalendárovou symbolikou: 4 vchody – ročné obdobia, 12 komínov – mesiace, 52 izieb – týždne, 365 okien – dni, a 7 arkád – dni v týždni. V kaštieli sa okrem pozoruhodných interiérov a starožitného nábytku nachádza i expozitúra poľovníckeho múzea. Kaštieľ obklopuje rozsiahly lesopark s jazierkom, kaskádami, vodopádom, umelou jaskyňou a akvaduktom.
 • KREMNICA
 • Stredoveké mesto je známe svojim tradičným mincovníctvom a výsadami kráľovského banského mesta, udelenými v roku 1328. Kremnická mincovňa (založená v tom istom roku kráľom Karolom Robertom d´Anjou) je najstaršou mincovňou na svete a pracuje nepretržite od svojho založenia dodnes. Najvýraznejšou historickou pamiatkou mesta je Mestský hrad – komplex vytvorený opevnením, kostolom a radnicou. V meste sa nachádza Múzeum mincí a medailí s rôznymi expozíciami.